Small molecules, big impact!

Onze kijk op de wereld

Nanoneer staat voor duurzaam schoon. Wij hebben schoongenoeg van vies. Schoon is helaas haar glans kwijtgeraakt. Waar schoon gemaakt wordt zijn mensen er niet vies van dit te doen met methodes en middelen die veelal geen duurzaam schoon resultaat leveren. Dat vraagt verandering.

Nanoneer staat voor duurzaam schoon op ieder gebied. Schoon wordt in ere hersteld. We maken het verschil zichtbaar tussen schoon een duurzaam schoon. We upgraden schoonmaken naar verduurzamen. Dan doen we op basis van state-of-the-art nano-tech oppervlakte verduurzamers die we aanbrengen op een professioneel gereinigde ondergrond waarbij gewerkt wordt met 100% biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.

Waar schoonmakers zich omscholen tot Nanoneer wordt schoon duurzaam schoon. Kijk om u heen, wees eerlijk, we hebben toch allemaal schoongenoeg van vies. Lees verder hoe Nanoneers te werk gaan.

De Duurzaam Schoon Economie

Van een vieze naar een duurzaam schoon economie. Onze drive naar duurzaam schoon is ontstaan vanuit het besef dat er veel vies is om ons heen. Schoon is ook steeds minder en korter schoon. Vuil domineert en onze vuilverkenning is een antwoord op scheve verhouding in de maatschappij waar schoonmaken alleen nog gezien wordt als kostenpost.

Waar schoonmaken te vaak gebeurt met verontreinigende middelen. Waar schoonmaken te vaak van te korte duur en niet echt schoon is. Wij verkenden en hoorden dat iedereen schoongenoeg van vies heeft. Dus onderzochten wij de business case van duurzaam schoon en haalde de ondernemersgeest uit de fles.